Energetische bedrijfs-analyse

Case

2 broers hadden het bedrijf van hun ouders en diens zakenpartner overgenomen. Op een of andere manier konden de broers het bedrijf niet op die manier moderniseren, zoals zij wilden. Bestaande klanten bleven, maar er kwamen bijzonder weinig nieuwe klanten bij. Na een energetische analyse bleek één van de blokkades de zakenpartner van hun ouders te zijn, die nog met een een kleine investering in het bedrijf zat. Nadat het bedrag was terugbetaald, was de verbinding verbroken en wierpen de pogingen tot
moderniseren hun vruchten af.