Een bedrijfsreading, ook wel organisatie-reading genoemd, is een methode om de energie van een bedrijf op de diverse bewustzijnslagen waar te nemen. Ik stem me af op de verschillende energetische niveaus en wezenlijke informatie van het bedrijf of een concept.

 

Wanneer is een bedrijfsreading zinvol?

 

 • Ik weet niet of ik op de goede weg ben met mijn manier van leidinggeven
 • We lopen telkens tegen dezelfde problemen op
 • Er is heel veel ziekteverzuim
 • Ik heb een fantastisch idee waar ik volledig achtersta maar het komt maar niet van de grond
 • Offertes lopen telkens op niets uit
 • We zijn moeilijk of niet te vinden
 • Ik kom uitgeput thuis en heb geen energie meer om iets leuks te gaan doen

 

Een bedrijfsreading kan zowel zinvol zijn in problematische situaties in het bedrijf en bij nieuwe ideeën of concepten. Maar ook bij het verbeteren van de samenwerking in en de vitaliteit van het bedrijf is een reading een probate analyse. Natuurlijk is ook mogelijk de energie van jezelf of een bepaalde afdeling binnen het bedrijf helder te krijgen.

 

De kracht van een bedrijfsreading zit in het benoemen van de kern van onbewuste en niet zichtbare factoren die een rol spelen bij de onderzoeksvraag.

Het is een quick-scan van het bedrijf. Je krijgt inzicht in hoe verschillende aspecten een rol spelen bij de vraag en welke concrete stappen er gezet kunnen worden om ontwikkeling en groei te versterken. Zowel bij een eenmanszaken als bij een grotere onderneming veel medewerkers.

 

 

Wat kan het reading laten zien:

 • Wat is de energie, sfeer en uitstraling van het bedrijf of organisatie.
 • Waarom bepaalde keuzes wèl, of juist níet gemaakt worden. En of dit congruent is met wezenlijke doelstellingen.
 • Waarom bepaalde thema’s en patronen telkens weer terugkeren.
 • Wat er in de kern nodig is om de gestelde doelen te bereiken. Wat belemmert, werkt tegen en wat kan helpen.
 • Waar zitten knelpunten.
 • Hoe functioneren bepaalde afdelingen maar ook in relatie tot andere afdelingen.
 • Waar liggen de krachten en kwaliteiten.
 • Bij conflicten: Waar ligt de oorzaak en wat zijn de mogelijke oplossingen.

 

 

Weloverwogen beslissingen

Een bedrijfsreading geeft een diepgaande en heldere visie op de organisatie en de doelstellingen. Doordat je zelf zó verbonden bent met de organisatie is het soms moeilijk om helder te krijgen wat de onderliggende patronen zijn. Een reading geeft vaak verheldering herkenning en erkenning, van de informatie bij een reading.

Deze informatie is behulpzaam bij het maken van keuzes, het uitzetten van strategieën, het nemen van beslissingen en het plegen van de juiste interventies. Dit geldt zowel voor grote organisaties op managementniveau als voor kleine zelfstandigen.

 

 

Samenwerking

Ik werk regelmatig samen met consultants die bij bepaalde vraagstukken over ondernemingen. Het ondersteunt en bevestigt hen vaak in de informatie die men analytisch al verworven of in een voorgevoel wat men had.

 

reading
70 excl.btwper uur