Energetische bedrijfs-analyse

Energetische bedrijfsanalyse is het waarnemen, interpreteren en verbeteren van (levens)-energie in systeem van een organisaties en/of perceel. Het is een methode om gezonde energie en flow terug te brengen.


Energie waarnemen

Alles heeft een uitstraling; een mens, een dier, een boom en een bodem. Ook een gebouw heeft een uitstraling. De grootte van de uitstraling is een maat voor gezondheid en vitaliteit. In een gebouw beïnvloedt de uitstraling het leef- en werkklimaat en de gezondheid van alles. De uitstraling is een gevolg van de hoeveelheid levensenergie in een systeem of gebouw.

Alles is energie en energie straalt uit. Iedereen kan uitstraling en levensenergie waarnemen. Dat doe je meestaal heel onbewust maar je kunt het wel voelen in je lichaam en aan de sfeer van een gebouw of plek.
Als de energie in een systeem slecht is dan;

 • Zijn er veel tegenslagen
 • Is er onbalans tussen werk en privé;
 • Is er geen optimale samenwerking tussen verschillende afdelingen of leveranciers;
 • Is er een hoog ziekte verzuim;
 • Is er een slechte werksfeer.

 

Energie interpreteren

Een energetische bedijfs-analyse geeft een dieper inzicht in de stand van zaken in een bedrijf of perceel. Op energetisch niveau kan in een veel vroeger stadium worden waargenomen wat er “mis” is in een organisatie. Energetische blokkades verlagen de productie en veroorzaken misverstanden op de werkvloer.
Er zijn bijvoorbeeld energetische waarden voor de hoeveelheid levensenergie, blokkades, stress, gronding en organisatie zoals;

 • Poa; dit geeft het zelf herstellend vermogen weer. Hoe snel pas je nieuwe informatie optimaal in het systeem in en hoe snel worden er oplossingen gevonden voor vraagstukken
 • Bovis; deze geeft de hoeveelheid kwaliteits-energie en de heelheid van het systeem weer;
 • Orgon; dit staat voor levensenergie, kracht en inzet en geeft het rendement weer van de hoeveelheid inzet;
 • Dor; geeft de inactieve energie aan. Dit maakt bijvoorbeeld dat mensen zich moe of niet enthousiast voelen.

 

Energie verbeteren

Bewustwordings- en veranderprocessen gaan door deze integrale manier van werken sneller en zjin duurzamer. Het verbeteren van de energie gaat in drie fasen:

 • Balanceringsfase: Hierin wordt de energie weer op peil gebracht.
 • Stabiliseringsfase: De energie stroomt optimaal in de organisatie. Opdrachtgevers merken vaak in deze fase dat de rust terugkeert in de organisatie.
 • Continueringsfase: De energie is stevig verankerd. De vruchten kunnen worden geplukt. In deze fase trekken wij ons terug en neem je het energetisch beheer helemaal over.

Alles is energie en heeft een unieke eigentrilling. Het balanceren van een bedrijf/ perceel versterkt de eigen trilling van het systeem met vergelijkbaar ‘trillende’ middelen. Dit is het principe van resonantie. Elk middel heeft een specifieke werking. Het één verhoogt bijvoorbeeld de energie, het ander lost juist blokkades op.

 

Coaching

Als opdrachtgever word je tijdens het hele traject gecoacht. Je leert hoe je organisatie energetisch functioneert, hoe je de energie beheert en met je intentie richting geeft. Het oplossen van stagnatie in het bedrijf en van oude patronen bij jezelf zijn belangrijke onderdelen. Het is gebaseerd op de grondbeginselen energetisch beheer.

In een goed draaiend bedrijf zit jij,de beheerder, in de spil van het wiel. Hier komen alle lijntjes samen. Hier heb je overzicht van het geheel en de touwtjes in handen. Je hebt hart voor de zaak en gevoel voor wat leeft. Je belangrijkste taak is luisteren, zodat alles in het systeem zich gehoord en gezien voelt.

Een vitaal systeem is in hoge mate zelforganiserend. Eén en één is drie. Er is een heldere communicatie; een half woord is genoeg en problemen lossen zich snel en gemakkelijk op. Het bedrijf is flexibel en reageert adequaat op ontwikkelingen in de buitenwereld.

 

 

Pakket 1: € 535,00 excl. BTW

 • analyse
 • verslag
 • workshop Gronden

Pakket 2: € 1295 excl. BTW

 • analyse
 • verslag
 • workshop Gronden
 • balancering 14 dagen totaal
 • coaching

 

Een goed voorbeeld is het onderstaande filmpje. Een lezing van Hans Andeweg waarin hij duidelijk uitlegt hoe energie binnen een bedrijf/perceel kan werken.